X

Hoeveel familieleden kan Nobi opbellen indien nodig?

Je kan in de Nobi app een onbeperkte lijst van vertrouwde contacten configureren. In geval van nood worden ze automatisch verwittigd. In woonzorgcentra of serviceflats worden de personeelsleden ook gecontacteerd.