X

Kan Nobi het tekort aan zorgpersoneel mee oplossen?

Nobi kan ertoe bijdragen dat het zorgpersoneel ontlast wordt. Wanneer er bijvoorbeeld ’s nachts slechts enkele verpleegkundigen aanwezig zijn voor een volledig woonzorgcentrum, kan Nobi mee in de gaten houden welke bewoners uit hun bed zijn gekomen en het personeel waarschuwen wanneer bewoners gevallen zijn.