Ontmoet Michiel van Etten: Business Developer in Scandinavië

juni, 20th 2022
By: Nobi
Tags:

Wat brengt jou naar Zweden? 

Ik heb hier ooit een zevental jaar gewoond en ben toen verliefd geworden op de mensen, de cultuur en de taal. Ik spreek vlot Zweeds, wat me in staat stelt om de eigenzinnigheden van het land nog meer te appreciëren. Ik ben ook een grote fan van de prachtige natuur. Ik ben enorm blij dat ik hier Nobi nu mag vertegenwoordigen, vooral omdat gezondheid in Zweden rechtstreeks in verband staat met beweging en vrijheid. 

Waarom hou je zo van het leven in Zweden? 

Ik hou van de manier waarop de natuur zo’n bijzondere plaats inneemt in het collectieve bewustzijn van de Zweden. Het is waar mensen connecteren met hun roots. Velen onder hen hebben een ‘stuga’, een gezellige hut in het platteland waar ze tijd kunnen doorbrengen met familie en vrienden. In Noorwegen heet zo’n huisje een ‘hytte’. 

Zowel Noorwegen als Zweden behoren tot de gezondste landen ter wereld. Wat is hun geheim? 

Er is een gezegde in Noorwegen: ‘Er is geen slecht weer, alleen slechte kledij’. Dat vat het perfect samen. In dit gedeelte van de wereld is buiten bewegen belangrijker dan binnen te gaan fitnessen. Bovendien wandel je naar de winkel en fiets je naar je werk. Daarvoor de auto nemen doe je niet. The Scandinaviërs zijn ook verknocht aan ‘udeskole’, wat een Deens woord is voor ‘buitenschool’. De natuur wordt niet alleen gezien als een ideale leeromgeving voor kinderen, maar ook als een essentiële manier om gezond te blijven. 

Geldt dat ook voor ouderen? 

Ja, senioren worden gestimuleerd om zo veel mogelijk activiteiten in openlucht te blijven opzoeken. Je ziet hen vaak wandelen, zelfs wanneer het regent of sneeuwt. Is het slecht weer, sla dan gewoon een dekentje om je heen. De buitenlucht versterkt het immuunsysteem, daar zijn ze hier van overtuigd. En blijkbaar hebben ze ook gelijk: in Zweden is de levensverwachting 81,21 jaar voor mannen en bijna 84,82 voor vrouwen. Meer dan 5 per cent van de Zweedse bevolking is 80 of ouder. Ik ben ervan overtuigd dat dit grotendeels te maken heeft met de manier waarop wordt ingezet op beweging en hoe ‘buiten zijn’ echt deel uitmaakt van de Scandinavische lifestyle. 

Hoe kan Nobi ervoor zorgen dat mensen in beweging blijven? 

Los van valdetectie en -preventie, zou Nobi een uitstekende motivator kunnen zijn om op een veilige manier fit te blijven. Eén van de redenen waarom ik zo sterk geloof in onze toegevoegde waarde, is dat we een universeel probleem aanpakken. Nobi zorgt ervoor dat onze oudere populaties de aandacht krijgen die ze verdienen, maar heeft tegelijkertijd ook de unieke eigenschap dat onze technologie zich feilloos kan aanpassen aan de specifieke noden van een bepaald gebied. 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot ouderenzorg in Zweden? En geldt dat ook de andere Scandinavische landen? 

De Zweden zijn familiegericht, net als de Noren en de Denen. Wat eigen is aan de Scandinavische cultuur in het algemeen is dat collectief bewustzijnsgevoel. Dat besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel, is hier echt belangrijk. Iedereen draagt zorg voor mekaar. Maar tegelijkertijd zijn ze hier ook niet bang om te verhuizen en elders een gezin te starten, of om voor een carrière te gaan in een andere stad, kilometers ver van waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Het is dus niet ongewoon om bijvoorbeeld acht uur te moeten rijden om op familiebezoek te gaan.     

Laten we het over Zweden hebben, gezien je daar nu Nobi aan het opstarten bent. Hoe zit ouderenzorg daar nu in mekaar? En welke rol speelt de overheid daarin? 

In Zweden komt het geld van de staat en van daaruit gaat het naar de regio’s, die het dan onderling moeten regelen. Dus de volledige verantwoordelijkheid voor de ouderen (en invaliden) is in handen van de gemeenten. Er zijn momenteel ongeveer 33.000 instellingen voor langdurige zorg en 3.000 faciliteiten voor mensen met ouderdomsdementie in Zweden, en ze worden allemaal gesubsidieerd door deze lokale overheden. De gemeenten bieden ook huisvesting aan mensen met beperkingen. Recent zien we ook een toename in seniorenaccommodatie waarbij de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de activiteiten. In 2000 waren er 11.000 van die faciliteiten, ondertussen zijn dat er 33.000 geworden. 

Je komt oorspronkelijk uit Nederland, een land met een relatief jonge bevolking. Hoe zit het met de bevolking in Zweden? 

Van de 10 miljoen bewoners in Zweden, is 20 procent ouder dan 65. Er wordt voorspeld dat dit percentage zal toename. Tegen 2040 zou het 23 procent zijn. Eén op vier dus. Dat heeft onder meer te maken met de geboortestijging van de jaren 40. 

Hoe stelt Zweden zijn welzijnsbeleid af aan een ouder wordende populatie? 

Verschillende gemeenten hebben al ambitieuze projecten opgestart om ervoor te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Daar horen bijvoorbeeld samenwerkingen bij met gemeentelijke huisvestingsmaatschappijen. Er is ook een relatief nieuwe vorm van huisvesting voor ouderen waarbij naast een basis aan professionele zorg, ook gemeenschappelijke ruimten en maaltijden voorzien worden. Dit soort project wordt gesubsidieerd vanuit de overheid. En daarnaast wordt ook de privésector gestimuleerd om te investeren. 

 Geldt dit ook voor de rest van Scandinavië?

Ja, er zijn veel gelijkenissen in de manier waarop de toekomst van gezondheidszorg wordt ingevuld en hoe de privésector die toekomst wil vormgeven. 

Maar momenteel ligt je focus dus op Zweden. Hoe kan Nobi daar een verschil maken? 

Onze technologie zal ervoor zorgen dat wat voor de mensen hier zo belangrijk is, behouden blijft: hun vrijheid. 

Is dat je taak als disruptionist, die vrijheid te vrijwaren? 

Nobi mag dan wel staan voor disruptie binnen de gezondheidszorg, maar van cultuur blijven we af. De connectie met de natuur is hier zo ingebed, in àlle aspecten van het leven, dat het onmogelijk kan weggedacht worden uit de Scandinavische identiteit. Onafhankelijkheid is even essentieel als de natuur. We willen mensen niet opsluiten, in tegendeel zelfs: we willen die menselijke behoefte om in beweging te blijven, zo lang mogelijk kunnen ondersteunen. En dat onze lamp zo prachtig is vormgegeven, is mooi meegenomen. De Zweden blinken misschien uit in design, maar het licht dat wij willen werpen op de toekomst van hun gezondheidszorg, is minstens zo helder en veelbelovend.

Trots ondersteund door